El pit roig

El pit roig, de la familia dels túrdits i de nom científic Erithacus rubecula, és un pardalet xicotet de forma arrodonida d’uns 14 centímetres de llarg.

El seu color per damunt és marronós, mentre que per baix és d’un gris blanquinós, la pitera i la cara presenten una coloració de color roig ataronjat. El mascle i la femella poseeixen la mateixa coloració, sols els individus joves están desproveïts de la taca delantera, presentant una coloració més uniforme.

S’alimenta d’insectes, cucs de terra, fruits i llavoretes. Fa el niu en un forat d’un mur de pedres o d’un arbre. La femella pon dos voltes cada any entre 4 i 6 ous i els incuba uns 14 dies. Els pollets ja solen ser voladorets al cap de 2 setmanes.

Viu als boscos humits i també se’l pot veure pels horts i pels parcs i jardins de les poblacions. Camina i salta pel terra cercant menjar. Quan sent el perill aixeca la seua cua. Es deixa veure fàcilment durant l’hivern, ja que s’apropa molt als humans.

Els adults acostumen a estar tot l’any en el mateix territori.

Durant l’hivern arriben al nostre país pit-roigs que venen del centre i el nord d’Europa.

Ací al nostre terme sempre ha sigut un pardalet hivernant, pero durant els darrers anys he pogut constatar que alguns ejemplars no han fet la migració i s´han quedat a nidificar per la Font Amarga i les Salines, tota una novetat.

Reproducció del seu cant:

Published by

Leave a comment